Vui lòng đợi một chút hén…

Bạn muốn khởi nghiệp?

Tổng hợp kiến thức, bài viết về khởi nghiệp
Khám phá thêm

Cách tham gia tiếp thị liên kết – Affiliate marketing

Tiếp thị liên kết (affiliate marketing) là phương thức tiếp thị dựa trên nền tảng Internet trong đó một website hoặc ứng dụng sẽ quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ cho một hoặc nhiều trang web khác, dựa trên đơn hàng được tạo ra. Chủ website hoặc ứng dụng sẽ được hưởng hoa hồng. Hiện nay có nhiều trang web cung […]